Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Magdalena Wojciechowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolomitowa 22 05-077, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9522007862, REGON 521888143
2. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
3. Dane Klienta są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Klientem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Klienta, do dopasowania treści strony do preferencji Klienta, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.
4. Dane Klienta gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 2. to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego.
5. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Klienta są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.
6. W celu dokonania przez Klienta płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe Klienta są przekazywane firmie Przelewy24, świadczącej usługę płatności online.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności wobec Usługodawcy, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Klienta, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług.
9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
10. Usługodawca zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował należności wobec Usługodawcy lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Klienta chęci ich usunięcia.
12. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Usługodawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.
Wykorzystanie plików Cookies
1. Usługodawca korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Pliki cookies wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Klienta, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk „lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie DecoBazaar (np. agencje marketingowe).
4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
5. Korzystając z serwisu Klient wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.